กิจกรรม TRUE 4G Fastest มาแล้ว

เหมือน TRUE อยากให้คนรับรู้ว่า คลื่นค่ายนี้มันแร๊ง

ไปเล่นกิจกรรมกันได้นะ เห็นอยู่

 

 https://www.facebook.com/TrueMoveH/posts/1201666149861761