ความหมายของ Minimum Illumination ในกล้องวงจรปิด คืออะไร

Minimum Illumination ที่ระบุในเอกสารทางเทคนิค ของกล้องรุ่นนั้นๆ เป็นเครื่องมือ อ้างอิง เช่น บอกว่า Minimum Illumination = 0.1 Lux


LUX คือหน่วยที่ใช้วัดปริมาณแสง ( เช่น 0.005 / 1 / 2 / 4 / 5 Lux ) โดยใน spec ของกล้องจะระบุปริมาณแสงที่เหมาะสมกับการใช้งานเพื่อที่จะได้ภาพที่ชัดเจน เช่น หากระบุว่า 0.1 LUX นั้นหมายความว่า ที่ระดับความสว่าง 0.1 LUX ซึ่ง ถือได้ว่ามืดพอสมควรนั้นกล้องยังพอมองเห็นภาพได้


การเปรียบเทียบความสามารถในการจับภาพในพื้นที่ที่มีแสงสว่างน้อยของกล้องหรือในที่มืดนั้นมักมีสิ่งที่ระบุว่าทำการวัดที่การเปิดช่องรับแสงเท่าไร ซึ่งการเปรียบเทียบเรื่อง Minimum Illumination นั้นจะต้องคำนึงเรื่องต่อไปนี้คือ


รูปแบบสัญญาณภาพ การเปิดช่องรับแสง การเปรียบเทียบความสามารถในการจับภาพในพื้นที่ที่มีแสงสว่างน้อยของกล้อง


ภาพขาว – ดำ จะมีค่า Minimum Illumination น้อยกว่า ภาพสี เพราะไม่ต้องมีการใช้ความสว่างในส่วนของรายละเอียดสี ดังนั้น 

หากจะเปรียบเทียบคุณสมบัติข้อนี้ ขอให้แน่ใจว่าได้เทียบ สี – สี , ขาว – ดำ – ขาว – ดำ

เนื่องจากมีผลิตภัณฑ์ในท้องตาดมากมาย บ้างบอกที่ F1.2 , บ้างก็บอกที่ F1.4 ซึ่งค่า F1.2 แสงจะผ่านได้มากกว่าค่า F1.4 ทำให้ ได้ค่า Minimum Illumination ต่ำกว่า ซึ่งหากกล้อง 2 ยี่ห้อ ที่จะนำมาเปรียบเทียบกันนั้นใช้ค่า F – Number ต่างกัน การเปรียบเทียบนั้นก็คงจะไม่ยุติธรรมจริงๆแล้ว หากจะให้เป็นการบอกความสามารถของกล้องในการจับภาพในที่ที่มีแสงสว่างต่ำนั้น ควรจะบอกรายละเอียดให้ครบถ้วน


By Klongthomtech.com