สวิทซ์ชิ่ง แตกต่างกับ อะแดปเตอร์ อย่างไร

หลักการทำงาน Switching Power Supply

ในปัจจุบัน ได้มีการใช้เทคโนโลยีแหล่งจ่ายกำลังสวิตชิ่งกันอย่างแพร่หลาย ซึ่ง Switching Power Supply นั้นถูกสร้างขึ้นมาเพื่อใช้ในงานอิเล็กทรอนิกส์ เป็นแหล่งจ่ายไฟให้กับอุปกรณ์ต่างๆ 

และสามารถเปลี่ยนแรงดันไฟจากไฟสลับโวลต์สูงให้เป็นแรงดันไฟตรงโวลต์ต่ำได้ ซึ่งองค์ประกอบพื้นฐานนั้นโดยทั่วไปจะคล้ายกันและสิ่งที่สำคัญที่สุดขององค์ประกอบนี้คือ คอนเวอร์เตอร์

Switching Power Supply จะประกอบด้วย 3 ส่วนใหญ่ๆ คือ

1.วงจรฟิลเตอร์และเรกติไฟเออร์ ทำหน้าที่แปลงแรงดันไฟสลับเป็นไฟตรง

2.คอนเวอร์เตอร์ ทำหน้าที่แปลงไฟตรงเป็นไฟสลับความถี่สูง และแปลงกลับเป็นไฟตรงโวลต์ต่ำ

3.วงจรควบคุม ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของคอนเวอร์เตอร์ เพื่อให้ได้แรงดันเอาต์พุตตามต้องการ


 การทำงานของ Adapter ที่อยู่ในเครื่องใช้ไฟฟ้า(ทางอิเล็คโทรนิค) ผมลองอธิบายแบบง่ายๆนะครับ

ก่อนอื่นต้องเข้าใจก่อนว่าอุปกรณ์ ทางอิเล็คโทรนิคต้องใช้ไฟกระแสตรง แต่ไฟฟ้าตามบ้านเราเป็นกระแสสลับ ดังนั้นเราจะมีอุปกรณ์ อยู่2-3ชิ้นเป็นหลัก คือ 

1.ต้องมีหม้อแปลงเพื่อลดหรือเพิ่มแรงเคลื่อนให้พอเหมาะและยังต้องจ่ายกระแสไฟได้เพียงพอกับความต้องการกับอุปกรณ์ฯ

2.เราจะใช้ไดโอด เรียงกระแส(พูดง่ายๆก็เปลี่ยนจากกระแสสลับเป็นกระแสตรง

3.หลังจากเราได้ไฟกระแสตรงจากไฟสลับแล้วยังไม่สามารถนำมาใช้ได้เลย เพราะยังไม่สม่ำเสมอไม่เรียบ เราต้องใช้ คอนเดนเซอร์กรองให้เรียบอีกครับ 

ก็จะได้ กระแสไฟตรง ออกมาใช้งานจ่ายไฟให้กับอุปปรณ์ที่เราใช้งาน ไฟ220Vacที่ผ่านจาก อะแดปเตอร์ จึงสามารถใช้แทนถ่านไฟฉาย, แบตเตอรี่ได้

By Klongthomtech.com