ตัวรับภาพของกล้องวงจรปิดแบ่งได้เป็น 2 แบบ คือ


ตัวรับภาพของกล้องวงจรปิดแบ่งได้เป็น 2 แบบ 

1. CMOS (ซีมอส) ซึ่งจะใช้กับกล้องวงจรปิดที่มีราคาถูก คุณภาพต่ำ 

2. CCD (ซีซีดี) จะใช้กับกล้องวงจรปิดที่มีคุณภาพปานกลาง-สูงภาพที่ถ่ายออกมาจะคมชัดกว่า ซึ่งในกล้องวงจรปิดในปัจจุบันนี้ได้เลือกใช้ CCD Sensor ทั้งหมดแล้ว เนื่องจากราคาของ CCD Sensor ได้ลดลงมากแล้ว

กล้องวงจรปิดขนาดเล็ก ถ้าแบ่งตามรูปทรงการใช้งานนั้น จะสามารถแบ่งได้หลัก ๆ ดังนี้


By Klongthomtech.com