สมาร์ทซิตี้เมืองดีที่เทคโนโลยีมาช่วยพัฒนาข่าวที่ซีพีกำลังจะลงทุนสร้างโครงการเมืองใหม่ฉะเชิงเทราเป็นเมืองอัจฉริยะ มีแง่มุมดี ๆ หลายด้าน เรียกว่าตอบโจทย์ทั้งเรื่องของเศรษฐกิจและสังคม เป็นต้นว่า ฉะเชิงเทราอยู่ใกล้กรุงเทพฯ และอยู่ในโครงการอีอีซี ก็จะรองรับความเจริญจากกรุงเทพฯ ที่จะกระจายออกไป เหมือนเมืองหลวงขยายใหญ่ขึ้น นอกจากนี้ ฉะเชิงเทรายังมีความเป็นเมืองท่องเที่ยวและเมืองเก่าที่น่าอยู่ หากได้รับการพัฒนาในรูปแบบเมืองอัจฉริยะ ที่มีเทคโนโลยีและความสะดวกต่าง ๆ เข้าไปช่วย ก็จะทำให้มีเสน่ห์น่าดึงดูดมากขึ้น ยิ่งมีรถไฟความเร็วสูงพาดผ่าน ก็จะส่งเสริมในเรื่องของการเดินทาง ซึ่งจะทำให้การท่องเที่ยวบูมขึ้นไปอีก 


 

การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ หรือสมาร์ทซิตี้ เป็นแนวทางการพัฒนาชุมชนเมืองของโลกยุคปัจจุบันที่ประเทศต่าง ๆ กำลังเร่งให้เกิด โดยมีการผนึกความร่วมมือกันระหว่างประเทศด้วย


 

คาดกันว่า ภายในปี 2025 เมืองต่าง ๆ ทั่วโลกกว่า 26 เมืองจะพัฒนาเป็นเมืองอัจฉริยะ ซึ่งสิงคโปร์ก็เพิ่งถูกจัดอันดับให้เป็นเมืองอัจฉริยะหรือสมาร์ทซิตี้ที่สุดในโลก โดยได้รับคะแนนสูงสุดในด้านการจัดการนวัตกรรมที่มุ่งเน้นการบริการ การเป็นศูนย์กลางของการคมนาคม รวมถึงการจัดการเชื่อมโยงเครือข่ายของเมืองให้เข้ากับวิถีชีวิตของประชากรในพื้นที่ที่มีความหนาแน่นสูง ชนะเมืองขนาดใหญ่ทั่วโลกอย่างนิวยอร์ก, ลอสแองเจลิส, ปารีส, ลอนดอน, เซี่ยงไฮ้, ปักกิ่ง, โตเกียว และโซล


 

ส่วนเมืองดูไบของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ก็กำลังเร่งสร้างเมืองให้เป็น Smart Cities World เชื่อมโยงโครงข่ายเทคโนโลยีระดับนานาชาติ โดยมีระบบการบริหารจัดการเมืองด้วยเทคโนโลยีครบทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นการไม่ใช้กระดาษ การสร้างระบบจราจรไร้คนขับ และการพัฒนาระบบ 5G ที่ใช้งานได้จริง เป็นต้น


 

สำหรับประเทศไทย รัฐบาลก็ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเมืองอัจฉริยะเช่นกัน โดยมีการพัฒนาเมืองนำร่องหลายแห่ง เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต ขอนแก่น รวมถึง 3 เมืองหลักอีอีซี คือ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง และมีแผนขยายพื้นที่ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ภายในระยะเวลา 5 ปี โดยมีแนวคิดในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน ภายใต้องค์ประกอบ 6 ด้าน คือ ชุมชนอัจฉริยะ สิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ คมนาคมขนส่งอัจฉริยะ พลังงานอัจฉริยะ เศรษฐกิจอัจฉริยะ และการบริหารจัดการอัจฉริยะ


 

ไม่ใช่เรื่องเป็นไปไม่ได้หรือไกลเกินฝัน หากประเทศไทยจะเดินหน้าพัฒนาเมืองธรรมดาสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ เพียงแต่ต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนาทั้งคนและเทคโนโลยีไปพร้อม ๆ กัน เพราะถึงเวลาที่ต้องเราต้องขยับ ปรับตัวรับกับการเปลี่ยนแปลงของโลกที่กำลังมุ่งไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งการก้าวเดินไปให้เร็วขึ้น เพื่อให้ทันคนข้างหน้าหรือให้ทันโลก เราก็จะไม่ล้าหลัง และจะไม่ต้องถูกเรียกว่า ด้อยพัฒนา เหมือนที่ผ่านมาอีก หากไม่เริ่มก้าวแรก แล้วเมื่อไรจะมีก้าวต่อ ๆ ไป