ข้อควรระมัดระวังในการใช้งานตู้เย็น

ทุกวันนี้ไม่ว่าจะบ้านหรือที่ทำงานเราก็จำเป็นต้องมีตู้เย็น เพื่อใช้ในการเก็บรักษาอาหารให้อยู่ได้นานขึ้น แต่พฤติกรรมของใครหลายๆคนก็อาจจะทำให้ตู้เย็นของเรามีอายุการใช้งานที่สั้นลง เราจึงควรรู้วิธีการใช้งานที่ถูกต้อง เพื่อเพิ่มอายุการใช้งานและความปลอดภัยในการใช้งาน

ข้อควรระวังในการใช้งานตู้เย็น

  • เราไม่ควรแช่ขวดที่เป็นแก้วไว้ในช่องแช่แข็ง เพราะความเย็นจะทำให้น้ำในขวดขยายตัว และทำให้ขวดแตกกระจาย อาจทำให้ตู้เย็นเกิดความเสียหายได้
  • เราไม่ควรจัดเก็บยา สี สารเคมีและสารไว้ไฟไว้ในตู้เย็น เพระสารเคมีเหล่านี้เป็นสารไวไฟ อาจทำให้เกิดการระเบิดได้ นอกจากนี้สารระเหยจากยาบางตัว อาจทำให้อาหารที่เก็บไว้ภายในตู้เย็นมีคุณสมบัติเปลี่ยนไปได้
  • ในการทำความสะอาดช่องแช่แข็ง เราไม่ควรราดน้ำใส่ช่องแช่แข็งโดยตรง การกระทำนี้อาจเสี่ยงต่อระบบความเย็นและชีวิตของเราได้ เพราะอาจเกิดอันตรายจากกระแสไฟฟ้ารั่วได้
  • เราไม่ควรใช้มีดหรือของมีคม งัดน้ำแข็งออกจากช่องแช่แข็ง เพราะจะทำให้แผงความเย็นชำรุดเสียหายได้