CEO HUAWEI โต้กลับกรณีสหรัฐยืดเวลาให้ 90 วัน “แค่นี้มันไร้ความหมาย บริษัทพร้อมรับมืออยู่แล้ว”

CEO HUAWEI โต้กลับกรณีสหรัฐยืดเวลาให้ 90 วัน “แค่นี้มันไร้ความหมาย บริษัทพร้อมรับมืออยู่แล้ว”


หลังจากกระแสข่าวใหญ่ Google ตัดสัมพันธ์ Huawei ตามใบสั่งของทางรัฐบาลสหรัฐไปหมาดๆ จนกลายเป็น ทอล์ค ออฟ เดอะ ทาวน์ ในเวลานี้ ล่าสุด สหรัฐปลดแบนชั่วคราวเป็นระยะเวลา 90 วันเพื่อให้ Huawei มีมาตรการรองรับลูกค้าก่อนจะรัฐบาลประการแบนจริงๆ อีกครั้ง แต่ Huawei ก็ได้ออกมาโต้กลับทางการสหรัฐแล้ว

CEO ของ Huawei, Ren Zhengfei กล่าวถึงการยืดระยะเวลา 90 วันที่รัฐบาลสหรัฐมอบให้ว่า “แทบไม่มีความหมายอะไร Huawei เตรียมความพร้อมไว้อยู่แล้ว” นอกจากนี้เขายังกล่าวถึงโครงข่าย 5G ของบริษัทว่าจะไม่ได้รับผลกระทบจากข้อจำกัดใดๆ ทั้งนั้น

นอกจากนี้ Ren ยังกล่าวว่า ไม่มีบริษัทไหนที่จะสามารถตาม Huawei ได้ภายในระยะเวลา 2-3 ปีนี้ พร้อมกล่าวว่า “สหรัฐประเมิณ Huawei ต่ำเกินไปแล้ว”


ขอบคุณที่มา : beartai