กว่างซีพร้อมใช้ 5G เชิงพาณิชย์ที่แรกในจีน

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง

https://globthailand.com/%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89-5g-%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%B2/


“เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง” ก้าวสู่มณฑล 5Gเป็นที่แรกของประเทศจีน เมื่อปีที่แล้ว บริษัทโทรคมนาคมยักษ์ใหญ่อย่าง China Mobile ได้เริ่มวางระบบโครงสร้างพื้นฐานและเชื่อมโยงโครงข่ายเทคโนโลยี 5G จนครอบคลุมทั้ง 14 เมืองของกว่างซีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในปัจจุบันระบบโครงข่ายทดลอง 5G ในกว่างซีสามารถใช้งานรองรับแอปพลิเคชันต่างๆ ที่พัฒนาขึ้นเพื่อทดสอบระบบ 5G แล้ว ซึ่งนั่นหมายความว่า ระบบ 5G กว่างซีมีความพร้อมสำหรับการพัฒนาเชิงพาณิชย์เป็นที่แรกของประเทศจีน

การทดสอบการใช้งานสัญญาณ 5G ในกว่างซีประสบความสำเร็จในหลายด้าน อาทิ โทรศัพท์ผ่านสัญญาณ 5G (โทรศัพท์ วิดีโอคอล และการใช้งานอินเทอร์เน็ตบนมือถือ) โดยไม่ต้องเปลี่ยน SIM และไม่ต้องเปลี่ยนเบอร์   การทดสอบระบบการแพทย์ทางไกล (Tele-Medicine) ที่ทีมแพทย์ต้นทางจากโรงพยาบาลแรงงานเมืองหลิ่วโจวกับทีมแพทย์ปลายทางจากโรงพยาบาลประชาชนอำเภอปกครองตนเองซานเจียงใช้เพื่อการผ่าตัดช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งกระเพาะ ซึ่งเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลระบบการแพทย์ทางไกลผ่านสัญญาณ 5Gยานยนต์ไร้คนขับที่มีการวิ่งให้บริการจริงในNanning Garden Expo Park และการวิ่งทดสอบจริงบนถนนเมืองหลิ่วโจว 

อีกทั้งการจราจรอัจฉริยะของกองกำกับการตำรวจจราจรนครหนานหนิง โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 5Gและปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในการควบคุมการจราจรบนท้องถนน ช่วยให้การรับส่งข้อมูลสภาพการจราจรบนท้องถนนรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และอยู่ระหว่างการพัฒนาขีดความสามารถของระบบการประเมินความเสี่ยงด้านการจราจรและการแจ้งเตือนสภาพการจราจรแบบreal time

ทั้งนี้ กว่างซีตั้งเป้าหมายว่าจะพัฒนาเทคโนโลยี 5G ในสาขาการเกษตร อุตสาหกรรม การคมนาคม การแพทย์ การศึกษา ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน การท่องเที่ยว การดำเนินงานภาครัฐ และอื่นๆ โดยคาดหมายว่าจะสร้างสถานี 5G ให้ได้ประมาณหนึ่งหมื่นสถานีภายในปี 2563 เพื่อไปสู่สังคมดิจิทัลกว่างซี หรือ “Digital Guangxi” อย่างเต็มตัว