ปัญหาบนดินลงใต้ดินก็ยังไม่พ้น ... ปัญหา ...

หลังจากที่ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย(ทีดีอาร์ไอ) ออกมาแสดงความกังวลเกี่ยวกับกรณีบริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด วิสาหกิจของกรุงเทพมหานคร (กทม.) ผู้ดำเนินโครงการโครงข่ายท่อร้อยสายสื่อสารใต้ดินได้ลงนามในสัญญากับ บริษัท ทรู อินเตอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้รับสัมปทานติดตั้งและทำการตลาดท่อร้อยสายสื่อสารใต้ดินทั้งหมดของกทม.มูลค่ากว่า 20,000 ล้านบาท โดยมีระยะเวลาสัมปทาน 30 ปี อาจทำให้เอกชนที่ได้สิทธิผูกขาดและมีความเสี่ยงที่จะมีพฤติกรรมกีดกันการแข่งขันของผู้ประกอบการรายอื่น


ล่าสุดนายมานิต เตชอภิโชค กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด เขียนบทความชี้แจงในหัวข้อ “รู้บ้างไหม ความพยายามแก้จัดการปัญหาสายสื่อสารรกรุงรังมีมานานแค่ไหน ใครควรจะรับผิดชอบ เหตุใดจึงไม่ประสบผลสำเร็จ ทำไมรัฐบาลจึงมีนโยบายให้กรุงเทพมหานครดำเนินการ” โดยยืนยันว่าการดำเนินการดังกล่าวเป็นการสนองนโยบายภาครัฐและผู้ประกอบการที่อยากให้มีการใช้โครงสร้างพื้นฐานร่วมกัน"ในกรณีที่มีหน่วยงานหรือองค์กรหรือแม้แต่ผู้ให้บริการบางราย พยายามจะบอกว่าตนเองมีโครงข่ายท่อร้อยสายใต้ดินอยู่แล้วหลักพันกิโลเมตรพร้อมให้บริการในราคาที่ต่ำ เอาเป็นว่าถ้ามีอยู่จริงก็ต้องแสดงเอกสารหลักฐานให้กับทุกคนได้รับรู้ และสามารถรับประกันว่าอายุการใช้งานของท่อจะอยู่ได้อีกกี่ปี จะไม่หักงออุดตันนำมาร้อยท่อร้อยสายได้จริง เอาหลักวิศวกรรม เอาหลักเศรษฐศาสตร์มาพูดกัน มองกันที่ 30 ปีว่าระหว่างใช้งานต้องลงทุนวางท่อใหม่ทดแทนอีกเท่าไหร่ ต้องสำรวจขุดเจาะค้นหาแนวท่อเก่า ต้องบำรุงรักษาอีกเท่าไหร่ ต้องสำรวจขุดเจาะค้นหา แนวท่อเก่า ต้องบำรุงรักษาอีกแค่ไหน


สุดท้ายก็ไม่พ้นลงทุนเพิ่มอยู่ดี มิหนำซ้ำถ้าใช้โครงข่ายท่อร้อยสายใต้ดินเดิมที่อยู่ใต้พื้นถนน ลึก 4-5 เมตร สุดท้ายก็ต้องลงทุนก่อสร้างเชื่อมต่อเข้ากับโครงข่ายท่อร้อยสายใต้ดินใต้ทางเดินเท้าอยู่ดี กลายเป็นการลงทุนที่ทำให้เกิดค่าใช้จ่ายซ้ำซ้อนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ วันนี้ต้องยอมรับว่าปัญหาการจัดระเบียบไม่ได้มีแค่บนเสาหรือแค่บนทางเดินเท้า แต่กำลังเป็นภัยคุกคามลงไปใต้ดิน ในตรอกซอกซอยหรือแม้กระทั่งหลังตึกแถว ผนังอาคาร แนวรั้วชาวบ้าน” 


นายมานิต ระบุว่า ต่อนี้ไปกรุงเทพธนาคมคงต้องทำงานหนัก ที่จะเป็นผู้รับภาระตรวจสอบสิทธิแห่งทาง (Right of way) ประสานดูแบบอนุญาตก่อสร้าง แบบพิมพ์เขียวกับกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้รับใบอนุญาตแต่ละรายนำเอกสารหลักฐานมาแสดง เพื่อให้เกิดความชัดเจนว่าเส้นทางใดมีการอนุมัติไปแล้วบ้าง สถานะปัจจุบันเป็นอย่างไร การอนุมัติไปแล้วบ้าง สถานะปัจจุบันเป็นอย่างไร ในขณะที่วันนี้การแก้ปัญหาสายสื่อสารที่รกรุงรังเป็นทัศนอุจาดทางสายตาตลอดแนวถนนสายหลัก สายรองรวมไปถึงตามตรอกซอกซอยทั่วพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร


“ที่บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด กำลังดำเนินการนำมหานครกรุงเทพ คืนสู่ความสง่างาม ปลอดภัย ทันสมัยให้เป็นที่เชิดหน้าชูตาให้กับประเทศ กลับถูกนักวิชาการ ผู้ประกอบการโทรคมนาคมที่ไม่เปิดใจเป็นกลางที่จะสอบถามรับฟังข้อเท็จจริงโดยตรงกับบริษัทฯ แต่กลับใช้ดุลยพินิจส่วนตัวแสดง ความคิดเห็นที่แสดงให้เห็นถึงวุฒิภาวะ หยิบยกมาเป็นประเด็นผลประโยชน์ทางธุรกิจมากกว่าผลประโยชน์บ้านเมือง สร้างความแคลงใจให้กับสังคมเข้าใจผิดด้วยเหตุผลใด”


นายมานิต ระบุว่า ยังยืนยันหลักการเดิมว่ากรุงเทพธนาคม ยินดีที่จะรับฟังทุกความคิดเห็น ทุกข้อเสนอแนะและเชิญชวนผู้ที่มีข้อสงสัยกังวลใจได้เข้ามานั่งพูดคุยรับฟังข้อเท็จจริงร่วมกัน และสื่อสารให้กับสังคมได้รับฟังอย่างสร้างสรรค์ อย่าได้สร้างความเข้าใจผิดจนนำไปสู่ความขัดแย้ง หรือใช้สื่อสังคมออนไลน์ในทางที่ไม่ควรให้เกิดการฟ้องร้องเอาผิดกันพร้อมยืนยันว่ากรุงเทพธนาคม ต้องเดินหน้าเพื่อสนองต่อนโยบายภาครัฐและกรุงเทพมหานคร ในการนำกรุงเทพมหานครก้าวเข้าสู่มหานครที่สวยงาม ปลอดภัย ทันสมัย กรุงเทพธนาคม มีความเป็นมืออาชีพที่จะดำเนินการเรื่องนี้ให้กับกรุงเทพมหานคร การนำสายสื่อสารลงใต้ดินมีขั้นตอนและกิจกรรมที่ต้องร่วมกันทำกับทุกภาคส่วนอีกมากมาย กรุงเทพมหานครเองต้องดูแลทางเท้าและใต้ดินที่เต็มไปด้วยระบบสาธารณูปโภคหลากหลายในพื้นที่ใต้ทางเท้าที่จำกัด หากไม่ได้กำกับหรือดำเนินการเองจะเป็นการสะสมปัญหาใต้ดินที่หนักหนาสาหัสกว่าปัญหาบนเสาเป็นการสะสมปัญหาใต้ดิน ที่หนักหนาสาหัสกว่าปัญหาบนเสาไฟฟ้าหลายเท่า“ที่บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด กำลังดำเนินการนำมหานครกรุงเทพ คืนสู่ความสง่างาม ปลอดภัย ทันสมัยให้เป็นที่เชิดหน้าชูตาให้กับประเทศ กลับถูกนักวิชาการ ผู้ประกอบการโทรคมนาคมที่ไม่เปิดใจเป็นกลางที่จะสอบถามรับฟังข้อเท็จจริงโดยตรงกับบริษัทฯ แต่กลับใช้ดุลยพินิจส่วนตัวแสดง ความคิดเห็นที่แสดงให้เห็นถึงวุฒิภาวะ หยิบยกมาเป็นประเด็นผลประโยชน์ทางธุรกิจมากกว่าผลประโยชน์บ้านเมือง สร้างความแคลงใจให้กับสังคมเข้าใจผิดด้วยเหตุผลใด”


นายมานิต ระบุว่า ยังยืนยันหลักการเดิมว่ากรุงเทพธนาคม ยินดีที่จะรับฟังทุกความคิดเห็น ทุกข้อเสนอแนะและเชิญชวนผู้ที่มีข้อสงสัยกังวลใจได้เข้ามานั่งพูดคุยรับฟังข้อเท็จจริงร่วมกัน และสื่อสารให้กับสังคมได้รับฟังอย่างสร้างสรรค์ อย่าได้สร้างความเข้าใจผิดจนนำไปสู่ความขัดแย้ง หรือใช้สื่อสังคมออนไลน์ในทางที่ไม่ควรให้เกิดการฟ้องร้องเอาผิดกันพร้อมยืนยันว่ากรุงเทพธนาคม ต้องเดินหน้าเพื่อสนองต่อนโยบายภาครัฐและกรุงเทพมหานคร ในการนำกรุงเทพมหานครก้าวเข้าสู่มหานครที่สวยงาม ปลอดภัย ทันสมัย กรุงเทพธนาคม มีความเป็นมืออาชีพที่จะดำเนินการเรื่องนี้ให้กับกรุงเทพมหานคร การนำสายสื่อสารลงใต้ดินมีขั้นตอนและกิจกรรมที่ต้องร่วมกันทำกับทุกภาคส่วนอีกมากมาย กรุงเทพมหานครเองต้องดูแลทางเท้าและใต้ดินที่เต็มไปด้วยระบบสาธารณูปโภคหลากหลายในพื้นที่ใต้ทางเท้าที่จำกัด หากไม่ได้กำกับหรือดำเนินการเองจะเป็นการสะสมปัญหาใต้ดินที่หนักหนาสาหัสกว่าปัญหาบนเสาเป็นการสะสมปัญหาใต้ดิน ที่หนักหนาสาหัสกว่าปัญหาบนเสาไฟฟ้าหลายเท่า


ที่มา : แจงสัมปทานท่อร้อยสาย 2หมื่นล้าน30ปีโปร่งใส