ทำความรู้จักกับ 7 รูปแบบของข่าวปลอม

ข่าวปลอม" หรือ เฟคนิวส์ (Fake News) ถือว่าปัญหาใหญ่ของโลกอินเทอร์เน็ตในรอบ 1-2 ปีที่ผ่านมา ซึ่งจริงๆ แล้วปัญหาข่าวปลอมก็ไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่เมื่อพฤติกรรมของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเปลี่ยนไป หันมาเสพข่าวจากโลกโซเชียลมากขึ้น จากเดิมที่เคยติดตามข่าวสารจากสำนักข่าวที่มีชื่อเสียง ก็เปลี่ยนมาเป็นการอ่าน feed หรืออ่านข่าวจากกรุ๊ปไลน์ที่ “เพื่อนแชร์มา” โดยเชื่อมั่นว่าเพื่อนของเราคัดกรองข่าวที่เหมาะสมมาให้แล้ว

เรามาดูกันสิว่า Fake News ทั้ง 7 รูปแบบมีอะไรบ้าง แล้วแต่ละวันเราเจอแบบไหนกันบ้าง

ซึ่งจากการวิจัยพบ “ผู้สูงวัย” โดยเฉพาะกลุ่มคนอายุ 65 ปีขึ้นไป มีพฤติกรรมแชร์ข่าวปลอมถึง 11% เมื่อเทียบกับกลุ่มอายุ 18-29 ปีที่มีสัดส่วนเพียง 3% ที่มีพฤติกรรมแขร์ข่าวปลอม และเมื่อเจาะลึกกลุ่มผู้ใช้เฟซบุ๊ก พบว่ากลุ่มวัย 65 ปี จะมีความถี่ในการแชร์ข่าวปลอมมากกว่ากลุ่มอายุ 45-65 ปีถึง 2 เท่าตัว และมากกว่ากลุ่มคนในวัย 18-29 ปีถึงเกือบ 7 เท่าตัว

อย่างไรก็ตาม ปัญหาข่าวปลอมก็คงแก้ไม่ได้ง่ายๆ เพราะการตัดสินว่าข่าวบางข่าวจริงหรือปลอมเป็นเรื่องยาก เราในฐานะเป็นลูกหลาน ก็คงทำได้เพียงเตือนและหาข้อมูลที่เป็นจริงส่งไปให้เค้าได้รับรู้