มูลนิธิเอสซีจีร่วมสนับสนุนเด็กอาชีวะฝีมือชน คนสร้างชาติสู่การแข่งขันเวทีโลก ในการแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ ครั้งที่ 45 (WorldSkills Kazan 2019)

มูลนิธิเอสซีจี นำโดย เชาวลิต เอกบุตร กรรมการบริหารมูลนิธิเอสซีจี (แถวยืนที่ 3 จากซ้าย) พร้อมด้วยผู้บริหารมูลนิธิเอสซีจี มอบงบประมาณสนับสนุนในการเก็บตัวฝึกซ้อมแก่กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,500,000 บาท เพื่อสนับสนุนเยาวชนไทยเข้าแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ ครั้งที่ 45 (WorldSkills Kazan 2019) เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่น้องๆ ที่เข้าร่วมการแข่งขัน โดยมี สุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (แถวยืนที่ 4 จากซ้าย) เป็นผู้รับมอบ                      

ในปีนี้มูลนิธิเอสซีจีได้ร่วมสนับสนุนนักเรียนทุนอาชีวะฝีมือชน คนสร้างชาติและเยาวชน ใน 3 สาขา ได้แก่ สาขาก่ออิฐ สาขาการจัดดอกไม้ และสาขาประกอบอาหาร โดยการแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ ครั้งที่ 45 (WorldSkills Kazan 2019)       จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมทักษะฝีมือแรงงานของเยาวชนจากภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก โดยกำหนดจัดการแข่งขันทุก 2 ปีต่อเนื่อง โดยในครั้งที่ 45 นี้ จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 – 27 สิงหาคม 2562 ณ เมืองคาซาน สหพันธรัฐรัสเซีย