เอกชนไทยเตรียมโละพลาสติก ปรับแพคเก็จครั้งใหญ่"กรีนพีซ”ร่วมเอกชนไทยลดขยะพลาสติก

รวมพลังภาคพลเมืองเคลื่อนไหว


"วันทำความสะอาดชายหาด"
ผลการตรวจสอบแบรนด์จากขยะพลาสติก (Brand Audit) ในประเทศไทย ที่เก็บได้จากบริเวณดอยสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่ และแหลมสนอ่อน จังหวัดสงขลา  เมื่อเดือนกันยายน 2562 ที่ผ่านมา และของระดับโลก ผลการตรวจสอบแบรนด์ระดับสากลในกิจกรรมเก็บขยะจากทั่วโลก ปี 2562 นี้ เราพบว่า The Coca-Cola Company , Nestlé , PepsiCo , MondelēzInternational และ Unilever 

เป็น 5 อันดับแรกของแบรนด์ในระดับสากลที่เราพบขยะบรรจุภัณฑ์พลาสติกมากที่สุด  


5 อันดับประเทศไทย

(สำรวจจาก"ดอยสุเทพ จ.เชียงใหม่ และ แหลมสนอ่อน จังหวัดสงขลา)

----------------------------------------------------------------------

 

เครือ CP ปรับแพ็คเกจจิ้งครั้งใหญ่

เตรียมโละพลาสติก ใช้วัสดุยั่งยืนแทน

 
CP เดินหน้านโยบายบรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืน ปักธงทุกกลุ่มธุรกิจลด ละ เลิก พลาสติก

สอดคล้องทิศทางการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืน

 

กลายเป็นเทรนด์ระดับโลกที่แบรนด์ใหญ่ๆ ต่างให้ความสำคัญเรื่องสิ่งแวดล้อม เป็นการแก้ปัญหาขยะพลาสติกที่กำลังล้นโลก ต่างมีนโยบายลดถุงพลาสติก และแพ็คเกจจิ้งจากพลาสติกกันมากมาย และมีการใช้วัสดุที่มีความยั่งยืน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

“เครือเจริญโภคภัณฑ์” CP ได้เริ่มมีทิศทางที่ชัดเจนในเรื่องสิ่งแวดล้อมมากขึ้น เตรียมใช้นโยบายด้านแพ็คเกจจิ้งตามหลักการ ‘5Rs’ คือ การสร้างความตระหนักรู้ เพื่อให้ผู้บริโภคลดการสร้างของเสีย (Re-educate), การลดใช้พลาสติก (Reduce), การรีไซเคิลพลาสติก (Recycle), การใช้วัสดุทดแทน (Replace) และ การค้นคว้าวิจัยและนวัตกรรม (Reinvent)

 

 ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ 5 rs เครือเจริญโภคภัณฑ์


CPF ใช้ถาดชีวภาพ แทนพลาสติก

 

CPF หรือ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ได้ใช้บรรจุภัณฑ์รักษ์โลกเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยนำถาดบรรจุภัณฑ์ชีวภาพ PLA (Polylactic acid) ซึ่งเป็นถาดอาหารชีวภาพที่ผลิตจากพืช (Renewable resource) และสามารถย่อยสลายได้ 100% ทดแทนการใช้ถาดพลาสติกใส PET (Polyethylene terephthalate) ซึ่งเป็นพลาสติกที่ผลิตจากปิโตรเลียมและไม่สามารถย่อยสลายเองได้ทางชีวภาพ  ซึ่ง CPF มีลดการใช้พลาสติกในกระบวนการผลิตด้วยการลงทุนมาต่อเนื่อง ทำให้ในปัจจุบันสามารถลดการใช้พลาสติกได้มากกว่า 10,000 ตันต่อปี เช่น ในปี 2556 โรงงานผลิตอาหารสัตว์บกของ CPF ใช้ Bulk feed tank ทดแทนการใช้ถุงพลาสติกบรรจุอาหารสัตว์


ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ CPF ใช้ถาดชีวภาพ แทนพลาสติก


 

"กรีนพีซ”ร่วมเอกชนไทยลดขยะพลาสติก

รวมพลังภาคพลเมืองเคลื่อนไหววันทำความสะอาดชายหาด


ผลการตรวจสอบแบรนด์จากขยะพลาสติก (Brand Audit) ในประเทศไทย ที่เก็บได้จากบริเวณดอยสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่ และแหลมสนอ่อน จังหวัดสงขลา  เมื่อเดือนกันยายน 2562 ที่ผ่านมา และของระดับโลก ผลการตรวจสอบแบรนด์ระดับสากลในกิจกรรมเก็บขยะจากทั่วโลก ปี 2562 นี้ เราพบว่า The Coca-Cola Company , Nestlé , PepsiCo , MondelēzInternational และ Unilever 

เป็น 5 อันดับแรกของแบรนด์ในระดับสากลที่เราพบขยะบรรจุภัณฑ์พลาสติกมากที่สุด  
5 อันดับประเทศไทย

(สำรวจจาก"ดอยสุเทพ จ.เชียงใหม่ และ แหลมสนอ่อน จังหวัดสงขลา)

----------------------------------------------------------------------

 

เครือ CP ปรับแพ็คเกจจิ้งครั้งใหญ่

เตรียมโละพลาสติก ใช้วัสดุยั่งยืนแทน

 

 

 

CP เดินหน้านโยบายบรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืน ปักธงทุกกลุ่มธุรกิจลด ละ เลิก พลาสติก

สอดคล้องทิศทางการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืน

 

กลายเป็นเทรนด์ระดับโลกที่แบรนด์ใหญ่ๆ ต่างให้ความสำคัญเรื่องสิ่งแวดล้อม เป็นการแก้ปัญหาขยะพลาสติกที่กำลังล้นโลก ต่างมีนโยบายลดถุงพลาสติก และแพ็คเกจจิ้งจากพลาสติกกันมากมาย และมีการใช้วัสดุที่มีความยั่งยืน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

“เครือเจริญโภคภัณฑ์” CP ได้เริ่มมีทิศทางที่ชัดเจนในเรื่องสิ่งแวดล้อมมากขึ้น เตรียมใช้นโยบายด้านแพ็คเกจจิ้งตามหลักการ ‘5Rs’ คือ การสร้างความตระหนักรู้ เพื่อให้ผู้บริโภคลดการสร้างของเสีย (Re-educate), การลดใช้พลาสติก (Reduce), การรีไซเคิลพลาสติก (Recycle), การใช้วัสดุทดแทน (Replace) และ การค้นคว้าวิจัยและนวัตกรรม (Reinvent)

 

 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ 5 rs เครือเจริญโภคภัณฑ์

 

CPF ใช้ถาดชีวภาพ แทนพลาสติก

 

CPF หรือ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ได้ใช้บรรจุภัณฑ์รักษ์โลกเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยนำถาดบรรจุภัณฑ์ชีวภาพ PLA (Polylactic acid) ซึ่งเป็นถาดอาหารชีวภาพที่ผลิตจากพืช (Renewable resource) และสามารถย่อยสลายได้ 100% ทดแทนการใช้ถาดพลาสติกใส PET (Polyethylene terephthalate) ซึ่งเป็นพลาสติกที่ผลิตจากปิโตรเลียมและไม่สามารถย่อยสลายเองได้ทางชีวภาพ  ซึ่ง CPF มีลดการใช้พลาสติกในกระบวนการผลิตด้วยการลงทุนมาต่อเนื่อง ทำให้ในปัจจุบันสามารถลดการใช้พลาสติกได้มากกว่า 10,000 ตันต่อปี เช่น ในปี 2556 โรงงานผลิตอาหารสัตว์บกของ CPF ใช้ Bulk feed tank ทดแทนการใช้ถุงพลาสติกบรรจุอาหารสัตว์

 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ CPF ใช้ถาดชีวภาพ แทนพลาสติก

 

และในปี 2560 สามารถลดการใช้พลาสติกได้ 60% ของการใช้พลาสติกในกระบวนการผลิต หรือคิดเป็นพลาสติกมากกว่า 8,000 ตัน เทียบเท่าการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกถึง 17,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ แล้วยังได้ขยายผลไปยังกิจการต่างประเทศ ได้แก่ เวียดนาม ลาว กัมพูชา ฟิลิปปินส์และรัสเซีย

และในธุรกิจสัตว์น้ำได้นำ Q-pass tank มาใช้ที่ฟาร์มสัตว์น้ำเพื่อทดแทนการใช้ถุงพลาสติกบรรจุลูกกุ้ง ลดพลาสติกได้มากกว่า 1,600 ตัน เทียบเท่าการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกถึง 3,600 ตันคาร์บอนไดออกไซด์

 

  

ลดถุงพลาสติกใน 7-11

 

ในขณะที่ 7-11 ภายใต้ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ประสบความสำเร็จในการดำเนินนโยบายลดเลิกการใช้พลาสติก ภายใต้โครงการ “7 Go Green” เป็น 4 ระยะ คือ 1. ลดการใช้ถุงพลาสติก 2. ร้านประหยัดพลังงาน 3. Green Logistic และ 4. Green Product (สินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม)


ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ 7-ELEVEN ประกาศงดแจกถุงพลาสติกทั่วประเทศ เริ่ม 1 ม.ค. 63โดยโครงการ ‘ลดวันละถุง คุณทำได้’ ถือเป็นผลงานชิ้นโบว์แดง สร้างแรงกระเพื่อมในการปฏิเสธไม่รับถุงอย่างได้ผล ด้วยการ ‘เปลี่ยนถุงเป็นเงิน’ นั่นคือ เมื่อลูกค้าปฏิเสธการรับถุง 1 ครั้ง เซเว่นฯ จะเปลี่ยนเป็นเงินบริจาค 20 สตางค์ ซึ่งจะรวบรวมเพื่อสมทบทุนซื้ออุปกรณ์การแพทย์ มอบให้อาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา โรงพยาบาลศิริราช นอกจากนี้ ซีพี ออลล์ ยังได้ร่วมกับเครือเอสซีจี และกลุ่มบริษัท ดาวเคมิคอล ประเทศไทย เปิดตัวโครงการ 7 Go Green Recycled Plastic Road เปลี่ยนขยะพลาสติกให้เป็นถนน นำร่องพื้นที่ลานจอดรถหน้าร้านเซเว่น อีเลฟเว่น สาขาสายไหม เป็นสาขาต้นแบบอีกด้วย


ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ 7-11 ประกาศลดถุง
True Coffee ใช้แก้วไบโอพลาสติก

 

สำหรับ บริษัท ทรู ไลฟ์สไตล์ รีเทล จำกัด ปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานต่างๆ ของทรูคอฟฟี่แบบครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ ด้วยระบบการจัดซื้อจัดจ้างคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ลดใช้พลาสติกทุกเมนู เปลี่ยนมาใช้บรรจุภัณฑ์ไบโอพลาสติก (PLA) จนถึงการคัดแยกขยะที่ถูกต้องเหมาะสม

และเปลี่ยนจากผลิตภัณฑ์ขวดน้ำดื่มพลาสติกที่จำหน่ายภายในร้านทั้งหมดเป็นกล่องน้ำกระดาษ True Coffee ขนาด 330 มิลลิลิตร โดยจะนำร่องวางจำหน่ายให้บริการแก่ลูกค้า ณ ร้านทรูคอฟฟี่ 15 สาขา ก่อนขยายทุกสาขาทั่วประเทศต่อไป

ทั้งนี้ จากข้อมูลของธนาคารโลกเมื่อปี 2561 พบว่า ประชากรโลกได้สร้างขยะปีละมากกว่า 2,000 ล้านตัน ซึ่งหากไม่มีการดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงที โลกของเราจะต้องเผชิญกับของเสียเพิ่มขึ้น 70% หรือ 3,400 ล้านตันภายในปี 2593 ซึ่งขยะที่มีมากที่สุด 3 ประเภทแรก คือ อาหาร 44% กระดาษและกระดาษแข็ง 17% และ พลาสติก 12% โดย 60% ของขยะทั่วโลกมาจากเอเชียและยุโรป

 

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง


ถึงเวลาแล้วที่ผู้ผลิตต้องหยุดการพึ่งพาพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวมองหาบรรจุภัณฑ์ที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ และทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันเพื่อแก้ไขปัญหามลพิษพลาสติกที่พุ่งทยานสูงขึ้นในทุกๆวัน