เคลมประกันรถยนต์ มีสด มีแห้ง ต่างกันยังไง มาดู

เคลมประกันรถยนต์

เมื่อเราทำประกัน แน่นอนครับว่าการ เคลมประกันรถยนต์ เป็นสิ่งสำคัญเลยครับ อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ครับ เป็นเรื่องธรรมดาครับ แต่คำว่า เคลมสด เคลมแห้ง ที่เขาพูดกันเนี่ย หมายถึงอะไรกัน ถ้าอยากรู้อ่านต่อได้เลยครับ

  1. เคลมสด เคลมสดคือการเกิดเคลมแบบมีคู่กรณีเป็นรถยนต์ ครับ ไม่ว่าจะถูกชน หรือไปชนเขา การเกิดเหตุโดยมีคู่กรณีอยู่ที่เกิดเหตุ จัดเป็นเคลมสดครับ
  2. เคลมแห้ง เคลมแห้งคือการเกิดเหตุ โดยไม่มีคู่กรณีครับ หรือตามภาษาประกันเขาจะเรียกเป็นมีคู่กรณีนะครับ เขาจะเรียกว่า เป็นเสา เป็นกำแพง ต้นไม้ตามสิ่งที่เราชนครับ ลักษณะของการเคลมแห้งนั้น ไม่ได้ต้องแจ้งทันทีที่เกิดเหตุนะครับ อาจจะเป็นช่วงเวลาที่ผ่านพ้นมาแล้วก้ได้ครับ ตามความสะดวกครับ แต่ตอนที่เราสะดวกแจ้งแล้ว ต้องระบุ วันเวลา สถานที่เกิดเหตุให้ได้นะครับ ถ้าตอบว่า ไม่รู้ ไม่ทราบ อันนี้อาจะเสียเงินได้นะครับ

เคลมสด เป็นการ เคลมประกันรถยนต์ ที่เคลมได้ในประกันทุกชั้นนะครับ ถึงแม้น 3 กับ 2 ธรรมดาจะเคลมได้เฉพาะคู่กรณีก็ตามครับ ส่วนการเคลมแห้งนั้นจะได้เฉพาะประกันชั้น 1 เท่านั้นนะครับ ขอบคุณสำหรับทุกๆท่านที่เข้ามาอ่านกันนะครับ หวังว่าจะเป็นประโยชน์ ไม่มากก็น้อยครับ

ขอบคุณเรื่องราวดีๆ Cr. https://www.easyinsure.co.th/news/?p=3205

ความเห็นที่ 1
คัมภีร์ธุรกิจร้อยล้าน

ขอบคุณสำหรับข้อมูลครับ ผมเคยเคลมแห้งแล้วมีปัญหากับบริษัทประกันภัย จนทำให้เสียค่า Excess แนะนำว่าถ้าจะเคลม ใช้เคลมสดดีกว่าครับ ไม่มีปัญหาตามมาทีหลัง

ความเห็นที่ 2
heehee

ขอบคุณครับ ผมเพิ่งถอยชน ประตูบ้าน ดีนะ คู่กรณีหนีไม่ได้


ผมใช้บริการบ่อย ขับไม่ไหว เรียกประจำ ราคาไม่แพงด้วย


ขายทะเบียนรถ

รับซื้อรถมือสอง

ความเห็นที่ 3
tanyarat

การประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้จัดทำคู่มือการประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะฉบับนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการประเมินวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ตามหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 21 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 โดยมีเนื้อหาประกอบด้วย บทนำ สาระสำคัญของหลักเกณฑ์และวิธีการ การประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่และผลงานทางวิชาการ ขั้นตอนการดำเนินการขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ และแนวปฏิบัติการขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน

 การกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงาน ตัวชี้วัด และคำชี้แจงการประเมิน รวมทั้ง แบบเสนอขอรับการประเมิน แบบรายงาน แบบสรุปผลการตรวจสอบและประเมิน เพื่อช่วยให้การประเมิน วิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาบรรลุผลเป็นไปตามเจตนารมณ์ของหลักเกณฑ์ และวิธีการดังกล่าว


โดยทาง หจก.ครุศาสตร์ปัญญาได้จัดทำหลักสูตร การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21: การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์อัตโนมัติ รหัส 623102001 ระดับ กลาง สาระ ภาษาไทย ระดับช่วงชั้น มัธยมต้น ระยะเวลา 18 (ชม.) เพื่อให้ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ที่สนใจในคุปองครูหลักสูตรดังกล่าว ได้ศึกษาตามหลักสูตรที่จัดทำขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของตนเอง

 

หากข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูสนใจในหลักสูตรสามารถติดต่อได้ที่ https://karusatpanya.org/ หรือสามารถสอบถามได้ที่ Line : @trainingobec ( มี @ ).

ความเห็นที่ 6
มิลลี่

ขอบคุณค่ะ ส่วนตัวอ่านเจอเคสแบบนี้มาหลายรอบมาก ส่วนมากคู่กรณีที่พบไม่ยอมโทษตัวเองเลยค่ะ คุยยาก บาคาร่า