Sonata Software ติดอันดับผู้นำด้านบริการวิจัยและพัฒนาวิศวกรรมในประเภทซอฟต์แวร์องค์กรและผู้บริโภค จากการจัดอันดับ Zinnov Zones 2019

     Sonata Software ได้รับการจัดอันดับเป็นผู้นำในด้านบริการวิจัยและพัฒนาวิศวกรรม ที่จัดโดย Zinnov Zones 2019 ในหมวดซอฟต์แวร์องค์กรและซอฟต์แวร์ผู้บริโภค Zinnov ระบุว่า Sonata Software เป็นผู้นำทั้งในหมวดซอฟต์แวร์องค์กรและซอฟต์แวร์ผู้บริโภคในการจัดอันดับ Zinnov Zones 2019 เพราะบริษัทมีผลงานทางวิศวกรรมผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ที่ยอดเยี่ยมพร้อมด้วยแพลตฟอร์มที่มุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลงสู่ความเป็นดิจิทัล ขณะที่การขยับขยายพื้นที่ทำธุรกิจและการลงทุนในขอบข่ายใหม่ ๆ เช่น DevOpS และการวิเคราะห์ขั้นสูงนั้น ก็ได้เข้ามาเสริมความแข็งแกร่งให้บริษัทในช่วงปีที่ผ่าน ๆ มา


     Zinnov Zones for Product Engineering Services เป็นการจัดอันดับประจำปีจาก Zinnov for Global Technology Service Providers เพื่อประเมินความสามารถของผู้ให้บริการในด้านบริการวิจัยและพัฒนาวิศวกรรม ในปีนี้ Zinnov ประเมินผู้ให้บริการ 38 รายทั่วโลก และ Sonata ได้รับการจัดอันดับในกลุ่มผู้นำ เมื่อประเมินจากศักยภาพของบริษัทในการพัฒนาแนวคิดจนกลายเป็นบริการจริงในตลาด รวมถึงความสามารถในการบ่มเพาะนวัตกรรมผ่าน IP และความสามารถในการรับมือบริการ ER&D สำหรับ ISV ขนาดใหญ่ สามารถรับชมข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการ ER&D ของ Zinnov ได้ที่ https://zinnovzones.com/E-R&D-Services?type=E%20RD%20Services&vertical=Overall&year=2019 


     Srinivas Vuppala หัวหน้าฝ่าย ISV และคลาวด์ ประจำ Sonata Software กล่าวว่า "การที่ Sonata ติดกลุ่มผู้นำด้านบริการวิจัยและพัฒนาวิศวกรรมในการจัดอันดับของ Zinnov นั้น แสดงให้เห็นการยอมรับความพยายามที่ต่อเนื่องของเราในการส่งมอบวิศวกรรมและผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุด ผ่านความสามารถทางวิศวกรรมแพลตฟอร์มที่โดดเด่นของเรา ซึ่งรวบรวมมาจากศูนย์การพัฒนาระดับเวิลด์คลาสของเราเอง ทั้งนี้ แนวทางอันเป็นเอกลักษณ์ในการใช้แพลตฟอร์มและเครื่องมือทางวิศวกรรมที่เราคิดค้นขึ้นเอง จะช่วยให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าการเปลี่ยนสู่ความทันสมัยจะรวดเร็วกว่าเดิม และจะทำให้ลูกค้าของเราตอบโจทย์ความต้องการทางดิจิทัลของลูกค้าปลายทางได้ดีขึ้น"


     รับชมข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการ R&D ทางวิศวกรรมของ Sonata ได้ที่ https://www.sonata-software.com/microsites/product-engineering-services 


     เกี่ยวกับ Sonata Software: https://www.sonata-software.com/company 


     เกี่ยวกับ Zinnov: https://zinnov.com/ 


     ติดต่อ:

     Nandita Venkatesh

     Sonata Software Limited

     A.P.S. Trust Building,

     Bull Temple Road, N.R. Colony

     Bangalore 560019, India

     โทร: +91-80-67781999

     อีเมล: Nandita.v@sonata-software.com 


     รูปภาพ: https://mma.prnewswire.com/media/1088868/Zinnov_Zones_Sonata_Software.jpg  

     รูปภาพ: https://mma.prnewswire.com/media/1088869/Zinnov_Zones_Rates_Sonata_2019.jpg  

     โลโก้: https://mma.prnewswire.com/media/689012/Sonata_Software_Logo.jpg