Pubg mobile l ใช้ uzi ปืนเดียวเล่นทั้งเกมส์ภารกิจท้าทาย : เมื่อเราสร้างสถาการณ์ให้ใช้ปืน Uzi ตลอดทั้งเกมส์ จะเอาเอารอดจากสถานการณ์นี้ได้ไหม ไปดูกัน!!!!