ขอเชิญ ชาวไอ.ที. ร่วมตอบแบบสอบถามชิงรางวัล

ขอเชิญ ชาวไอ.ที. ร่วมตอบแบบสอบถามชิงรางวัล

 

ร่วมตอบแบบสอบถามชิงรางวัล ง่ายๆ เพียง ตอบแบบสอบถามให้ครบถ้วน

ก็มีสิทธิลุ้นรับรางวัล คือ

 

-         Microsoft LifeCam NX-6000 จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 4,299 บาท

-         สมุดและปากกา จาก Microsoft จำนวน 10 รางวัล

-         กระเป๋าใส่  Notebook จาก Swiss Travel Products จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 2,750 บาท

-         เสื้อยืด จาก Targus จำนวน 10 รางวัล

 * หมายเหตุ: ผู้ได้รับรางวัลมาจาก การจับสลากแบบสอบถามที่มีคำตอบครบถ้วนทุกคำถาม  แบบสอบถามสำหรับผู้ใช้ PC  

https://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dHMyWDRRNXlCVnY5MFhXNVBZQmluRXc6MA

     

แบบสอบถามสำหรับผู้ใช้ Notebook

https://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dExQN0FOTkZjVzYzLWZrWmIyR1ROdnc6MA 

ข้อมูลทั้งหมดจะถูกเก็บเป็นความลับและใช้เพื่อการศึกษาวิจัยทางการตลาดนี้เท่านั้น   

ความคิดเห็นของท่านจะไม่มีการนำไปเปิดเผยเป็นรายบุคคล แต่จะนำไปประเมินผลร่วมกับผู้ตอบแบบสอบถามท่านอื่นๆ

ขออนุญาตเว็บมาสเตอร์ด้วยนะคะ